copyright
 
privacy  
 
Het copyright ©
 
Alle foto's op deze website:
rdjfotografie.nl
zijn, tenzij anders aangegeven, door mij, Rien de Jager, gemaakt.
 
Het auteursrecht op deze foto's berust als maker, zoals in de Nederlandse wet omschreven, bij mij.
 
Het is niet toegestaan deze foto's of de fotobestanden, voor welk doel dan ook, te gebruiken, te publiceren of te dupliceren of anderzins openbaar te maken en/of te verkopen, anders dan zoals in de volgende kolom beschreven, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.
 
Het portretrecht van de op de foto's poserende personen berust bij dezen, zoals in de wet bepaald.
Bij gebruik van foto's, in welke zin dan ook, waarop geportretteerden poseren (photoshoots), is naast mijn schriftelijke toestemming ook die van de geportretteerde(n) vereist.
 
Toegestaan gebruik van de foto's:
 
Foto's (fotobestanden) die ik op verzoek heb toegestuurd aan de personen die daar op afgebeeld staan of anderzins bij het afgebeelde evenement betrokken zijn, mogen deze foto's voor persoonlijke, niet-commerciele, doeleinden gebruiken.
Ook het gebruik op sociale media is dan toegestaan, waarbij naamsvermelding als fotograaf door mij op prijs gesteld word.
 
Verkoop van deze foto's zonder mijn schriftelijke toestemming is nooit toegestaan.
 
Gebruik van de foto's door non-profit instellingen voor folders, affiches of website, zoals verenigingen, amateur groepen, stichtingen en dergelijke, is toegestaan, als dit geen commercieel doel heeft en indien er naamsvermelding bij de gebruikte foto(s) is en het voorgenomen gebruik van de foto(s) bij mij gemeld wordt.
 
Bij twijfel stuur mij dan een bericht hierover (contact formulier of email).
 
Elk commercieel gebruik van de foto's, zonder schriftelijke toestemming van mij en in voorkomende gevallen van de geportretteerde, is niet toegestaan.
 
Onder schriftelijke toestemming wordt ook verstaan toestemming per email verzonden vanaf @rdjfoto.nl.